تماس با یکی هستیم

ایمیل:

info@yekihastimngo.com

آدرس:‌

استان کرمان، شهرستان جازموریان، شهر زهکلوت، خیابان نصر، کوچه نصر۵، پلاک ۱۲۷۸، طبقه همکف

اطلاعات حساب بانک کشاورزی تشکل مردم نهاد کانون توسعه گران جوان یکی هستیم:
شماره حساب:
۱۰۸۰-۶۰۶۰-۲۱
شماره شبا:
IR 810 16 000 000 000 1080 6060 21
شماره کارت:
۶۰۳۷-۷۰۷۰-۰۰۵۱-۳۲۴۶
اطلاعات حساب بانک پاسارگاد تشکل مردم نهاد کانون توسعه گران جوان یکی هستیم:
شماره حساب:
۳۰۴-۸۱۰۰-۱۷۹۱۰۹۱۴-۱
شماره شبا:
IR-230-5700-304-810-1791–۰۹۱۴-۱۰۱
شماره کارت:
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۱۷-۴۷۲۷
سبد خرید