درباره یکی هستیم

کانون توسعه گران جوان «یکی هستیم» که به اختصار «یکی هستیم» خوانده می شود، سازمانی تخصصی، مردم نهاد، و ثبت شده در وزارت کشور است که از سال ۱۳۹۶ به همت جمعی از فعالان اجتماعی و حمایت خیرین در حوزه امدادرسانی و توسعه پایدار فعالیت خود را در جنوب شرقی کرمان در شهرستان جازموریان آغاز نموده است. «یکی هستیم» با نگاهی عمیق‌تر به مسئولیت اجتماعی هر فرد و یا نهاد نسبت به جامعه ی پیرامون خود، قصد دارد با احترام به فرهنگ بومی هر منطقه، زمینه رشد و پیشرفت را برقرار سازد.

ما چه می‌کنیم؟

«یکی هستیم» پس از ارائه‌ی خدمات به گروه‌های در معرض آسیب، در مناطق مختلف، با جوامع محلی متنوع، با تمرکز بر چشم انداز خود تصمیم گرفت پروژه‌های منسجم و بلند مدت را برنامه‌ریزی نماید. این پروژه‌ها با هدف توانمندسازی جامعه محلی و بالا بردن میزان مشارکت اجتماعی در جامعه طرح ریزی شده‌اند، تا اعضای جامعه بتوانند با امکاناتشان به خودکفایی و خودشکوفایی برسند. ما برآنیم تا با ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و تلاش در زمینه‌های رفاه، آموزش، سلامت و معیشت به توسعه پایدار در جوامع محلی دست یابیم.

زیرساخت‌های رفاهی مانند مسکن، جاده، برق و آبرسانی از ضرورت‌های اولیه توسعه هستند. رفاه یکی از زیرشاخه های سند ماموریت یکی هستیم است و طی پروژه سه ساله با تمرکز بر زیرساخت مسکن به ابعاد دیگر رفاه پرداخته می‌شود. این شاخص نیز بر اساس مفاهیم عمیق و بنیادی همراه با برگزاری جلسات گفتگوی متمرکز خانواده‌ها در هر روستا و تسهیل گری ارگانیک در هر روستا و استفاده از ظرفیت های بومی به زیرساخت‌های رفاهی پرداخته می‌شود. در این مسیر بر اساس نیاز هر روستا و ظرفیت‌های آن، نشانه‌ها بومی سازی شده و به ترتیب طی می‌گردند. این امکان وجود دارد که یک روستا در نشانه‌ها پیشرفت چشمگیر نداشته باشد و یا سریع به سمت توسعه یافتگی حرکت کند.

سلامت از ارکان اساسی توسعه و از زیرشاخه‌های سند ماموریت یکی هستیم است. سلامت طی پروژه سه ساله زیر مجموعه سرپناه امن تعریف شده و رویکرد یکی هستیم در این زمینه در زیر شاخه‌های سلامت اجتماعی، سلامت محیطی و سلامت فیزیکی تعریف می‌گردد. در ابتدای شروع پروژه سرپناه در هر روستا در جانمایی‌ها توسط دهیاری و بنیاد مسکن به دسترسی به مرکز بهداشتی توجه می‌شود و همچنین با برگزاری جلسات گفتگوی متمرکز خانواده‌ها در هر روستا همراه با تسهیل‌گری ارگانیک در هر روستا و استفاده از ظرفت‌های بومی به موضوعات دیگر مانند امنیت غذایی، بهداشت زنان و … پرداخته می‌شود. در این مسیر بر اساس نیاز هر روستا و ظرفیت های آن، نشانه‌ها بومی سازی شده و به ترتیب طی می‌گردند. این امکان وجود دارد که یک روستا در نشانه‌ها پیشرفت چشمگیر نداشته باشد و یا سریع به سمت توسعه یافتگی حرکت کند.

آموزش یکی از ارکان اساسی توسعه و از زیرشاخه‌های سند ماموریت یکی هستیم است. آموزش طی پروژه سه ساله زیر مجموعه سرپناه امن تعریف می گردد. در ابتدای شروع پروژه سرپناه در هر روستا در جانمایی‌ها توسط دهیاری و بنیاد مسکن به دسترسی به مدرسه و مراکز آموزشی توجه می‌شود و همچنین با برگزاری جلسات گفتگوی متمرکز خانواده‌ها در هر روستا همراه با تسهیل گری ارگانیک در هر روستا و استفاده از ظرفت‌های بومی به موضوعات دیگر مانند سوادآموزی بزرگسالان، ضرورت ایجاد کتابخانه روستایی و … پرداخته می‌شود. در این مسیر بر اساس نیاز هر روستا و ظرفیت های آن، نشانه‌ها بومی سازی شده و به ترتیب طی می‌گردند. این امکان وجود دارد که یک روستا در نشانه‌ها پیشرفت چشمگیر نداشته باشد و یا سریع به سمت توسعه یافتگی حرکت کند.

شرایط معیشتی و امنیت درآمدی از تعیین کنندگان توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر روستاست. معیشت طی پروژه سه ساله زیر مجموعه سرپناه امن تعریف می‌گردد. در ابتدای شروع پروژه سرپناه با برگزاری جلسات گفتگوی متمرکز خانواده‌ها در هر روستا به مفهوم مشارکت و تعاونی پرداخته می‌شود و همچنین همراه با تسهیل گری ارگانیک در هر روستا و استفاده از ظرفت های بومی به موضوعات دیگر مانند دامپروری و کشاورزی بهینه، صنایع دستی و … پرداخته می‌شود. در این مسیر بر اساس نیاز هر روستا و ظرفیت های آن، نشانه‌ها بومی سازی شده و به ترتیب طی می‌گردند. این امکان وجود دارد که یک روستا در نشانه‌ها پیشرفت چشمگیر نداشته باشد و یا سریع به سمت توسعه یافتگی حرکت کند.

پروژه‌های اجرایی

پروژه­‌های زیرساختی برای دستیابی به نتایج بلند مدت، در چهار شاخه‌ی رفاه، آموزش سلامت، و معیشت، طراحی و اجرا می‌­گردند و بسته به نیاز هر پروژه به ابعاد ساخت و ساز، تسهیل‌گری و مطالبه‌گری، آموزش و ظرفیت سازی و خدمات پرداخته می‌شود.
پروژه­‌های همیاری موقت، مجموعه اقداماتی است که در راستای ماموریت و برای تحکیم ارتباط، ادامه گفتمان و تامین نیازهای اولیه برای جامعه هدف طراحی و اجرا می گردند. به این پروژه‌ها در شاخه‌های تامین ارزاق، بسته‌های بهداشتی، ابزار تحصیل و رسیدگی به بیماران خاص پرداخته می‌شود.

بر اساس تحقیقات کار گروه پژوهش در زمینه‌های معماری و جامعه شناسی و سلامت، سرپناه امن شالوده‌‌ی اساسی برای دستیابی به ارتقا سطح رفاه، سطح بهداشت، امنیت، امکان یادگیری و آموزش به حساب می‌آید.

نمونه پروژه‌های اجرایی

حمایت مالی

خوشحالیم که در مسیر توسعه پایدار روستایی با ما همراه شدید.
26