DSCF4482

امنیت غذایی

در یک تعریف ساده و کلی امنیت غذایی را می‌توان دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تبیین کرد. این تعریف با سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. از شروط مهم و اساسی دیگر امنیت غذایی ...

photo_2023-10-25_14-18-15

رویکرد جامعه‌محور

در رویکرد جامعه محور، کار کردن در اجتماعات محلی با تاکید بر محوریت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تلاش برای افزایش مشارکت آن‌ها در اقدامات اجتماعی در اولویت قرار دارد. کارشناسان و تسهیلگران اجتماعی با دانش و تسلط بر اصول نسبت به نیازهای جامعه‌ی محلی و تصمیم اهال ...

DSC00634

فعالیت داوطلبانه

به گزارش سازمان ملل در سرتاسر جهان زمانی معادل با کار تمام‌وقت 109 میلیون نفر به فعالیت‌های داوطلبانه اختصاص می‌یابد. از جمله این فعالیت‌ها به محافظت از محیط زیست، خدمات بهداشت و سلامت، آموزش و توانمند‌سازی و مراقبت از کودکان و سالمندان می‌توان اشاره کرد. ...

IMG_5464

تاریخچه توسعه پایدار

اولین جرقه‌های توسعه پایدار در سال ۱۹۶۹ هم‌زمان با نشت نفت در یکی از ایالت‌های امریکا بود. این امر تاثیر مخربی بر حیات وحش و محیط طبیعی منطقه داشته است. پدیده توسعه پایدار کم و بیش ادامه داشت تا به‌عنوان یک مفهوم و عمل اصلی، در کنفرانس سال ۱۹۷۲ سازمان ملل ...